İskele


 • Home
 • Bizden Size
 • "SEVDAMIZ İSKELE" Fotoğraf Yarışması Katılım Formu

"SEVDAMIZ İSKELE" FOTOĞRAF YARIŞMASI

iskele

İSKELE BELEDİYESİ
"SEVDAMIZ İSKELE" FOTOĞRAF YARIŞMASI
BAŞVURU KATILIM FORMU ve KATILIM ŞARTLARI

Başvuru Şartları

İskele Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, İskele Belediyesi tarafından düzenlenmiş ve yürütülecektir.

Adres; Bozdağ Sokak No:4 İskele.

Yarışmanın Konusu ve Amacı: “Sevdamız İskele” teması ile İskele Belediyesi sınırları içinde yer alan bölgelerin (İskele Merkez ve köyleri; Boğaziçi, Altınova, Ağıllar, Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Topçuköy, Ardahan, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik, Boğaz, Boğaztepe, Cevizli Mahallesi ) doğa ve manzara fotoğraflarını çekmek sureti ile bölgenin tanıtımına katkı koymaktır.

Doğa Fotoğrafı tanımı; Arkeoloji ve insan yapısı unsurlar ile doğa biliminin tüm dallarından yapılan gözlemleri belirleyen fotoğraflardır.

Manzara Fotoğrafı tanımı; İnsan ve insan yapısı unsurlar, kültür bitkileri ( tarla ve bahçe bitkileri ), evcil hayvanlar, yapılar, köyler, barajlar ve göletler, kıyı yaşamı, balıkçılar, tarım alanları, tarım işçileri, vb. manzara görüntüsü içerisinde yer alabilir olmalıdır.

Yarışma Kategorileri:

Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride Renkli veya Siyah & Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Yarışma Koşulları:

 1. İskele Belediyesi personeli, jüri üyeleri ve sponsorların birinci dereceden yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yarışmalı sergilerde ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımı kabul edilmeyecektir. Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmez. (Manipülasyon ile oluşturulan fotoğraflar yarışma dışında kalır.) tanımına uymalıdır (*).
 3. Deneysel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 4. Her katılımcı, en az 3 ( üç ) en fazla 5 ( beş ) adet Renkli veya Siyah & Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
 5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapmış sayılır.
 7. Jüri değerlendirmesinde kural ihlali yaptığı anlaşılan kişi ve/veya katılımcının ödül, her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi istenir.
 8. Fotoğrafın tüm parçaları, sunulan tüm çalışmaların telif hakkını elinde tutan fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır.
 9. Yarışmanın yararı gözetilerek, eserin sahibi olan fotoğrafçının kendisi tarafından yasaklandığı belirtilmediği sürece, gönderilen çalışmaların röprodüksiyonu basılı veya dijital katalog içinde yer alabilir. Bu durumda telif hakkı ile ilgili kurallara kesin surette uyulmalıdır. Yarışma düzenlendiği tarih itibari ile İskele Belediyesi’ne teslim edilen fotoğraf ve fotoğraflar hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz
 10. Yarışma sonucu İskele Belediyesi’nin web sitesi ile resmi Facebook hesabı adreslerinden duyurulacak; yarışma sonuçları ayrıca katılımcıların tümüne e-posta ile bildirilecektir.
 11. İskele Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların orijinal (JPG+RAW ) dosyalarını katılımcıdan isteme hakkına sahiptir. Sergi / sergiler bitiminden sonra geçen 45 gün içerisinde aranmayan fotoğraflardan İskele Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Bu süre içerisinde aranmayan fotoğraflar İskele Belediyesi arşivine kaldırılacaktır.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, İskele Belediyesi arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi yayınlarında tanıtım amaçlı ( takvim, ajanda, post kart, sosyal medya, web sitesinde vs. ) kullanılabilecektir. Ayrıca bir yıl telif hakkı telif ödenmeksizin, kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte İskele Belediyesi’nin olacaktır.
 2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 4. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, İskele Belediyesi’nin ve kurumun resmi Facebook sayfasında; ayrıca kuruma ait gazetede kullanma hakkına sahiptir.

KATILIM ŞEKLİ

1)Elden Teslim

 • Katılımcılar gönderecekleri eserlerde 7 rakamdan oluşan tek bir rumuz kullanmalıdır.
 • Büyük zarfın üzerinde RUMUZ yazmalıdır.
 • Bu büyük zarf içerisinde;
 1. İçerisinde katılımcının iletişim bilgilerinin eksiksiz (e-mail, açık adres, telefon numarası) olduğu isimli katılım formu olmalıdır.
 2. Katılımcının kısa özgeçmişi.
 3. Her fotoğrafın arkasına katılımcının RUMUZu yazılmalıdır.
 4. Katılımcının yarışmaya katıldığı fotoğrafların sıra numaraları ile isimlerinin bulunduğu katılım listesi olmalıdır. (Örneğin; ABCDEFG rumuzlu katılımcının; 1 no’lu fotoğrafı için (Ör; A1 – Yaşlı – ABCDEFG – 30X40) , 6 no’lu fotoğrafı için (Ör; A6 – Yakışıklı – ABCDEFG – 60X80)
 5. Katılımcının tüm fotoğrafları elektronik ortamda USB’ye kayıtlı olmalıdır ve büyük kapalı zarf içerisinde teslim edilmedir.

      2)  Rumuzlu Katılım Formu

 • ZARF dışında “ Teslim Alındı ” belgesi doldurulmuş şekilde teslim edilmelidir.
 • Fotoğrafların ebatı minimum 30x40, maksimum 60x80 ölçülerinde olacaktır.

TESLİM EDİLECEKLER  

En geç 22 Mart 2018 tarihinde mesai bitimine kadar ilk sayfada verilen adrese           “alındı belgesi” karşılığında elden teslim edilmelidir. Üzerinde RUMUZ yazılı kapalı büyük zarf

“Teslim Alındı” Belgesi ( Doldurulmuş Print-basılmış olarak )

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İskele Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

‘SEVDAMIZ İSKELE’ FOTOĞRAF SERGİSİ ÇALIŞMA ÖDÜLLERİ

 1. Çalışma Ödülü - 2000 TL
 2. Çalışma Ödülü – 2000 TL
 3. Çalışma Ödülü – 2000 TL
 4. Sergilenmeye layık görülenlerin içerisinden seçilen fotoğraflara verilecek çeşitli ödüller.

SERGİLEME VE ÖDÜL ALAN FOTOĞRAFLARIN BASKISI

Sergileme ve ödül alan fotoğrafların baskısı katılımcı tarafından strafor karton üzerine yukarıda verilen ölçülere göre yapılacaktır.

Sonuç Bildirimi:

Yarışma sonuçları tüm katılımcılara e-posta ve/veya telefoniyen tek tek bildirilecek, ayrıca 23 Mart 2018 Cuma günü İskele Belediyesi resmi web sitesi olan www.iskelebelediyesi.com ve kurumun resmi Facebook www.facebook.com/iskele.belediye/ sayfasındaki adreslerinden duyurulacaktır.

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon : +90 444 21 22 / 0548 810 11 25

Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

 

oneri en


client portal